Foto: Olof Tholander

Öppettider i våra kyrkor

I Kropps församling finns sju kyrkor. Våra kyrkor är öppna för besök på vardagar när vaktmästaren finns på plats.

I Kropps församling finns sju kyrkor: Kropps kyrka, Björkakyrkan, Mörarps kyrka, Hässlunda kyrka, Välluvs kyrka, Frillestads kyrka och Ekeby kyrka.

Våra kyrkor är i regel öppna för besök på vardagar när vaktmästaren finns på plats. Vid kyrkportarna finns anslag med telefonnummer till vaktmästaren. Här på hemsidan finns också kontaktuppgifter till våra kyrkvaktmästare: Läs här.

Kontakta pastorsexpeditionen för ytterligare information.
Telefon: 042-717 00
E-post: kropps.forsamling@svenskakyrkan.se

Läs om våra kyrkor.

Läs om våra gudstjänster.