Foto: Olof Tholander

Öppna kyrkor 13/7–16/7

Välkommen att besöka våra sevärda kyrkor i Kropp, Mörarp, Välluv och Ekeby!

Tisdag 13 juli t.o.m. fredag 16 juli klockan 14–16 är våra kyrkor i Kropp, Mörarp, Välluv och Ekeby öppna. En enkel kopp kaffe serveras.

Välkommen att besöka våra sevärda kyrkor!

Kropps kyrka byggdes troligen under första hälften av 1200-talet i romansk stil. I kyrkan finns en unik läktarpredikstol från 1600-talet. 1931 härjades kyrkan av en svår brand.

Mörarps kyrka byggdes troligen under senare delen av 1100-talet i romansk stol med absid, kor och långhus. Dopfunten anses vara gjord av ”Mörarpsmästaren” och kyrkan har kalkmålningar från 1400-talet.

Välluvs kyrka byggdes redan i slutet av 1100-talet. Kyrkan har ett triumfkrucifix från 1200-talet, en praktfull altaruppsats och en rikt skulpterad predikstol från 1600-talet. Kyrkan är vackert belägen intill församlingsgården som tidigare varit prästgård och hembygdsmuseet.

Ekeby kyrka invigdes 1863. Från den medeltida kyrkan är tornet bevarat. Det första som möter besökaren är den fina altartavlan med Jesu utsträckta händer – en kopia av Carl Blochs kända målning ”Christus consolator”. Den bevarade kryptan är kopplad till gården Gedsholm som hade patronatsrätt över kyrkan.

 Läs mer om våra kyrkor.

Kropps kyrka. Foto: Olof Tholander
Mörarps kyrka som är byggd på 1100-talet.
Mörarps kyrka är byggd på 1100-talet. Foto: Olof Tholander
Välluvs kyrka. Foto: Olof Tholander