Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Om Kropps församling

Kropps församling i Lunds stift är belägen i Helsingborgs kommun. Se församlingens verksamhetsberättelse, årsredovisning och församlingsinstruktion här.

Kropps församling i Lunds stift är belägen öster om Helsingborg i Helsingborgs kommun. 

Våra kyrkor

I församlingen finns sex kyrkor: Kropps kyrka, Björkakyrkan, Mörarps kyrka, Hässlunda kyrka, Välluvs kyrka och Frillestads kyrka. I någon av kyrkorna firas gudstjänst varje söndag och helgdag och de tre tätorterna Påarp, Mörarp och Björka är centrum för det vardagliga arbetet. Pastorsexpeditionen är inrymd i samma byggnad som Björka församlingsgård.

Jordbruksbygd och tätorter

En stor del av församlingens yta är jordbruksbygd, med en del stora jordbruk, men här finns också många mindre gårdar, växthus och hästgårdar. I tätorterna planeras nybyggnad av bostäder. På mark i Östra Ramlösa innefattar planeringen på sikt en omfattande nybyggnad av en ny stadsdel.

Stora arbetsplatser

De större arbetsplatserna inom församlingens gränser är Väla köpcentrum, som är ett av Sveriges största köpcentra, och Långeberga industriområde med livsmedels- och grönsaksindustri. I Påarp, Mörarp och Björka finns skolor.

Ekeby kyrka ligger vid väg 109. Bild: Olof Tholander

Kropp och Ekeby kan gå samman

Sedan drygt ett år har det förts diskussioner mellan Kropps och Ekeby församling om ett eventuellt samgående. Både Kropp och Ekeby är små församlingar – Kropp har cirka 4800 medlemmar och Ekeby nästan 2700. Små församlingar är känsliga för förändringar, exempelvis när det gäller personal och ekonomi. Förhoppningen är att en sammanslagning ska gynna båda parter genom samordning av resurser, utrustning och personal. Avsikten är inte att minska antalet anställda. Diskussionerna har handlat om den rent kyrkliga verksamheten, men också om personal, organisation och ekonomi.

Och nu är besluten fattade, i kyrkorådet och i kyrkofullmäktige. Kropps församling ansöker hos stiftsstyrelsen i Lund om samgående med Ekeby. Eftersom en liknande ansökan redan har skickats från Ekeby så blir vår förfrågan sannolikt godkänd tidigt under 2019.

Sedan startar ett omfattande arbete inför sammanslagningen som beräknas ske den 1 januari 2020. Datasystem och ekonomiska system ska läggas ihop, scheman för personal och olika verksamheter ska upprättas, och mycket annat ska samordnas. Vi får hjälp med allt detta från Lunds stift, där man har stor erfarenhet av sådana här frågor. Man vet vad som är viktigt, vad som kan bli fel, och hur en sammanslagning kan leda till något bra för alla inblandade. För det är ju det vi hoppas – att en sammanslagning ska bli bra både för Kropp och för Ekeby.

En sak vet vi redan: Efter sammanslagningen blir namnet Kropps församling. Förslaget kommer från Ekeby, och det är vi glada för!

Text: Krister Danell

Krister Danell

Krister Danell

Kropps församling

Kyrkorådets ordförande