Foto: Olof Tholander

Om Kropps församling

Kropps församling i Lunds stift är belägen i Helsingborgs och Bjuvs kommuner. Se församlingens verksamhetsberättelse, årsredovisning, församlingsinstruktion och kyrkorådsprotokoll här.

Kropps församling i Lunds stift är belägen öster om Helsingborg i Helsingborgs och Bjuvs kommuner. 

Våra kyrkor

I församlingen finns sju kyrkor: Kropps kyrka, Björkakyrkan, Mörarps kyrka, Hässlunda kyrka, Välluvs kyrka, Frillestads kyrka och Ekeby kyrka. I någon av kyrkorna firas gudstjänst varje söndag och helgdag och de fyra tätorterna Påarp, MörarpBjörka och Ekeby är centrum för det vardagliga arbetet. Pastorsexpeditionen är inrymd i samma byggnad som Björka församlingsgård.

Jordbruksbygd och tätorter

En stor del av församlingens yta är jordbruksbygd med en del stora jordbruk, men här finns också många mindre gårdar, växthus och hästgårdar. I tätorterna planeras nybyggnad av bostäder. På mark i Östra Ramlösa innefattar planeringen på sikt en omfattande nybyggnad av en ny stadsdel.

Stora arbetsplatser

De större arbetsplatserna inom församlingens gränser är Väla köpcentrum, som är ett av Sveriges största köpcentra, och Långeberga industriområde med livsmedels- och grönsaksindustri. I Påarp, Mörarp, Björka och Ekeby finns skolor.

I bruksorten Ekeby ligger det numera nerlagda Skrombergaverket som på sin tid var Skånes största arbetsplats med över tvåtusen anställda.

Medarbetare

Kropps församling har cirka 30 anställda medarbetare: präster, musiker, barn- och fritidsledare, kyrkvaktmästare, kanslipersonal, husfar, husmor och lokalvårdare.

Medarbetarna i Kropps församling är 2020. På fotot saknas några medarbetare. Foto: Pia Wremerth Welin
Ekeby kyrka ligger vid väg 109. Foto: Olof Tholander

Kropp och Ekeby har gått samman

Den 1 januari 2020 gick Ekeby och Kropps församlingar samman till en gemensam församling benämnd Kropps församling. I församlingen, som sträcker sig från Björka i nordväst till Ekeby i sydost, finns sju kyrkor: Kropps kyrka, Björkakyrkan, Mörarps kyrka, Hässlunda kyrka, Välluvs kyrka, Frillestads kyrka och Ekeby kyrka.

I tätorterna Ekeby, Påarp, Mörarp och Björka bedriver församlingen vardaglig verksamhet. Jörgen Hansson är ordförande i kyrkorådet från 2022 och kyrkofullmäktiges ordförande heter Elisabet Hersborn. Kyrkoherde är Anna Kulle Säfstrand.