Foto: Olof Tholander

Musikundervisning

Vill du lära dig spela kyrkorgel – det största musikinstrument som finns? Eller vill du utveckla din sångröst? Vi erbjuder undervisning i orgelspel och solosång.

Orgellektioner

Kropps församling ger lektioner i orgelspel. Orgeln brukar kallas ”instrumentens drottning” är det största musikinstrument som finns! I vår församling finns fina kyrkorglar.

En orgel kan låta som en hel orkester, både starkt och svagt och högt och lågt. På en orgel spelar man med både händerna och fötterna.

Välkommen att höra av dig till Olof Tholander om du är intresserad av orgellektioner eller funderar på att kanske utbilda dig till kyrkomusiker! Orgellektionerna hålls vid den fina orgeln i Frillestads kyrka, en mil öster om Helsingborg.

Undervisningen subventioneras av Kropps församling och är kostnadsfri för medlemmar i Svenska kyrkan i Kropps församling, men antalet platser är begränsat.

Sånglektioner

Vill du utveckla din sångröst? Carolina Tholander ger individuella lektioner i solosång i Kropps församlings regi. Lektionerna subventioneras av Kropps församling och eleven betalar 100 kr. per lektion. För att få ta del av sånglektionerna vill vi att man även sjunger med i någon av våra körer.

Hör av dig till Carolina Tholander om du är intresserad av sånglektioner i Kropps församling!

Antalet platser är begränsat.

Begränsat antal platser

Antalet platser i vår musikundervisning är begränsat.

Vid kö till platserna kommer den som uppfyller flera av följande kriterier först ifråga:

  • Barn- och ungdomar prioriteras.
  • Medlemmar i Svenska kyrkan i Kropps församling prioriteras.
  • Elev som är medlem i någon av våra körer prioriteras.
  • Elev som har ambitioner att efter hand söka till musikutbildning på folkhögskola eller musikhögskola prioriteras.
  • Elever i orgelspel prioriteras.