Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Musik vid dop

Här kan du lyssna till psalmer som passar vid dop!

Lyssna till doppsalmer!

Psalmerna är hämtade från "Den svenska psalmboken med tillägg" och från "Psalmer i 2000-talet" och är inspelade i Frillestads kyrka av våra egna musiker. 

Lyssna här!