Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mörarps kyrka

Mörarps kyrka byggdes troligen under senare delen av 1100-talet i romansk stol med absid, kor och långhus.

Dopfunten från 1100-talets senare hälft är av kalksten med romanska reliefer föreställande bland andra Maria och Petrus. Dopfunten anses vara gjord av "Mörarpsmästaren" i mitten av 1100-talet.

Triumfkrucifixet är från mitten av 1400-talet. Ansiktet har ett djupt lidandesdrag som är typiskt för senmedeltiden. Predikstol och altaruppsats är i senrenässans från 1600-talet med rankverk och dörrar i gustaviansk stil från 1768. På 1600-talet tillkom även tornet. Det norra vapenhuset såldes 1749 till gravkor åt ätten Rosensparre på Rosenlund.

I absiden, korvalvet och två valv i långhuset finns kalkmålningar från 1400 och 1500-talet.

Lyssna på en ljudguide

Här kan man lyssna på en intressant ljudguide med bilder som berättar mer om Mörarps kyrka: Lyssna här!