Mörarps kyrka som är byggd på 1100-talet.
Foto: Olof Tholander

Mörarps kyrka

Mörarps kyrka byggdes troligen under senare delen av 1100-talet i romansk stol med absid, kor och långhus.

Dopfunten från 1100-talets senare hälft är av kalksten med romanska reliefer föreställande bland andra Maria och Petrus. Dopfunten anses vara gjord av "Mörarpsmästaren" i mitten av 1100-talet.

Triumfkrucifixet är från mitten av 1400-talet. Ansiktet har ett djupt lidandesdrag som är typiskt för senmedeltiden. Predikstol och altaruppsats är i senrenässans från 1600-talet med rankverk och dörrar i gustaviansk stil från 1768. På 1600-talet tillkom även tornet. Det norra vapenhuset såldes 1749 till gravkor åt ätten Rosensparre på Rosenlund.

I absiden, korvalvet och två valv i långhuset finns kalkmålningar från 1400 och 1500-talet.

Orgeln är byggd 1938 av Frobenius orgelbyggeri i Danmark. Den har pneumatisk konstruktion med 20 stämmor, två manualer och pedal.

Mörarps kyrka rymmer c:a 120 personer.

Mörarps kyrka Foto: Olof Tholander
De vackra stjärnvalven i Mörarps kyrka är från 1400-talet. Foto: Olof Tholander
Altartavlan i Mörarps kyrka är målad 1783 av Johan Luthman. Foto: Olof Tholander

Lyssna på en ljudguide

Här kan man lyssna på en intressant ljudguide med bilder som berättar mer om Mörarps kyrka: Lyssna här!