Foto: Olof Tholander

Livesändning från Lunds domkyrka i påsk

Se påskens gudstjänster digitalt och på tv. Från Lunds domkyrka livesänds i år flera av påskens gudstjänster och SVT sänder påskgudstjänster från Nederluleå kyrka.

Lunds domkyrka. Foto: Från Wikipedia

Se påskens gudstjänster från Lunds domkyrka

I år firar vi en annorlunda stilla vecka och påskhelg i stora delar av världen. För att nå ut till så många som möjligt, nu när möjligheten att vara på plats i kyrkan är starkt begränsad, har Lunds domkyrkoförsamling valt att livesända tre av påskens gudstjänster. 

På youtube.com/lundsdomkyrka sänds gudstjänsterna på följande tider:

  • Långfredag 10 april kl. 17
  • Påskafton 11 april kl. 23.30
  • Påskdagen 12 april kl. 11

Filmerna finns kvar i efterhand och går att se på youtube.com/lundsdomkyrka samt på domkyrkans Facebooksida.

Se påskens gudstjänster i SVT

Långfredag 10 april

SVT 2 kl. 10 – Gudstjänst
Gudstjänst från Nederluleå kyrka. Långfredagens gudstjänst kommer från Nederluleå kyrka. Predikar gör prästen Magnus Lindh och prästen Ida Marcusson leder gudstjänsten. Kyrkokören medverkar under ledning av Andreas Söderberg.

SVT 1 kl. 17.50 – Påskens berättelser
Prästen Britt-Marie Hjertén berättar påskens berättelser från Skara domkyrka. Del 1 av 3.

Påskafton 11 april

SVT 1 kl. 17.45 – Påskens berättelser
Prästen Britt-Marie Hjertén berättar påskens berättelser från Skara domkyrka. Del 2 av 3.

SVT 1 kl. 17.50 – Helgmålsringning
Helgen rings in med reflektioner från kyrkor runt om i Sverige. I år fyller programmet 50 år. Helgmålsringning började sändas varje lördag 1970 och gör så än idag. Det innebär att programmet är ett av de äldsta som sänds på SVT. Påskaftons helgmålsringning sänds från från Linköping.

PÅSKdagen 12 APRIL

SVT 2 kl. 10 – Gudstjänst
Gudstjänst från Nederluleå kyrka. Påskdagens högmässa kommer från Nederluleå kyrka. Prästen Elin Forssander predikar och biträdande kyrkoherde Richard Asplund leder gudstjänsten. Församlingens barnkörer medverkar under ledning av Kari Engesnes.

SVT 1 kl. 17.50 – Påskens berättelser
Prästen Britt-Marie Hjertén berättar påskens berättelser från Skara domkyrka. Del 3 av 3.

Lär mer och se påskens gudstänster från SVT här: 

www.svtplay.se/gudstjanst