Foto: IKON

Kyrkovalet – se valresultatet

I september var det val i Svenska kyrkan. Här kan du se valresultatet.

Se valresultatet här. (Klicka på länken för att se valresultatet.)

Se kandidaterna i valet till till kyrkofullmäktige.

I september kunde alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllde minst 16 år på valdagen rösta i kyrkovalet.

Man valde till tre olika nivåer som motsvarar ungefär kommun, region och riksdag.

 

1. Val till kyrkofullmäktige, din lokala nivå, din församling

Detta val gäller kyrkofullmäktige i församlingen. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, till exempel vad församlingen ska erbjuda för barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut.

2. Val till stiftsfullmäktige i Lunds stift

Stift ens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka i stift et behöver renoveras.

3. Val till kyrkomötet, nationella nivån

De beslutar om kyrkans gemensamma ochövergripande frågor, allt från hur kyrkan skaarbeta med klimatfrågan till vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

I varje val kunde man även personrösta, det vill säga kryssa för upp till tre kandidater på valsedeln.

Här är listan med kandidaterna i valet till kyrkofullmäktige i Kropps församling:

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Kyrklig Samling i Kropps församling

1. Jörgen Hansson, Ekeby
2. Krister Danell, Påarp
3. Elisabet Hersborn, Mörarp
4. Staffan Mohlin, Ekeby
5. Anders Andrén, Påarp
6. Carina Jönsson Brink, Hjortshög
7. Iréne Kassai, Ekeby
8. Pia Sandin, Mörarp
9. Anna-Lena Bengtsson, Ekeby
10. Ulla Krüger, Mörarp
11. Johan Birgersson, Påarp
12. Sven Ingvar Boson, Påarp
13. Valter Steffert, Ekeby
14. Camilla Winberg, Mörarp
15. Karl Gustaf Lodin, Påarp
16. Sven Agardh, Ekeby
17. Eivor Yndemark, Mörarp
18. Christina Strindlund, Ekeby
19. Lena Fagerström, Påarp
20. Mikael Dinesson, Ekeby
21. Anita Goudoulakis, Ekeby
22. Ann-Louise Hallström, Mörarp
23. Annika B Andersson, Ekeby
24. Monica Delorme, Kropp
25. Jenny Birgersson, Påarp
26. Lise-Lott Nilsson, Kropp
27. Jessie Nilsson, Mörarp
28. Christer Landin, Ekeby
29. Hanna Bager, Mörarp
30. Kent Andrén Jörgensen, Påarp
31. Esther Wirström, Ekeby
32. Maria Andrén Jörgensen, Påarp
33. Elisabeth Nilsson, Kropp
34. Anna-Karin Lynander, Ekeby
35. Anette Andersson, Mörarp
36. Mattias Bengtsson, Ekeby
37. Rose-Marie Jönsson, Ekeby
38. Jeanette Dinesson, Ekeby
39. Jennie Sjövall, Mörarp
40. Bengt Andersson, Ekeby
41. Birgitta Kulle, Ekeby
42. Majsan Kjellman, Ekeby

Se en presentation av kandidaterna i valet till till kyrkofullmäktige.

Se valresultatet här.