Foto: Olof Tholoander

Kyrkogårdar och begravning

Här finns information om våra kyrkogårdar och om begravning i Kropps församling.

I foldern nedan finns information om:

Våra kyrkogårdar i Kropps församling
Gravrätt och gravskötsel
Begravningsgudstjänst
Minnesstund
Askgravplatser
Minneslundar
Urnnedsättning
Bårtäcke

Ladda ned folder.

Mer information kan ges av:

Niclas Persson

Niclas Persson

Kropps församling

Fastighets - och kyrkogårdschef

Yasmine Sevelin Yxpil

Yasmine Sevelin Yxpil

Kropps församling

Kyrkoskrivare