Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kyrkogårdar och begravning

Här finns information om våra kyrkogårdar och om begravning i Kropps församling.

I foldern nedan finns information om:

Våra kyrkogårdar i Kropps församling
Gravrätt och gravskötsel
Begravningsgudstjänst
Minnesstund
Askgravplatser
Minneslundar
Urnnedsättning
Bårtäcke

Ladda ned folder.

Mer information kan ges av:

Niclas Persson

Niclas Persson

Kropps församling

Fastighets - och kyrkogårdschef

Yasmine Sevelin Yxpil

Yasmine Sevelin Yxpil

Kropps församling

Kyrkoskrivare