Foto: Olof Tholander

Församlingsbladet Kyrknytt – julnumret

Läs vårt församlingsblad Kyrknytt! Här kan du se vad som händer i jul och vinter i Kropps församling, men på grund av pandemin är en del aktiviteter inställda.