Foto: Olof Tholander

Kropps kyrka

Kropps kyrka byggdes troligen under första hälften av 1200-talet i romansk stil. I kyrkan finns en unik läktarpredikstol från 1600-talet. 1931 härjades kyrkan av en svår brand.

Kyrkans äldsta föremål, en dopfunt från 1100-talets förra hälft (Skånes äldsta, nu på Lunds historiska museum) antyder att det tidigare funnits en äldre kyrka på platsen, en stavkyrka i trä.

Den nuvarande kyrkan byggdes troligen under första hälften av 1200-talet i romansk stil. Under 1400-talet byggdes ett kryssvalv i koret och tre i långhuset. Från denna tid härstammar kyrkans triumfkrucifix som nu är uppsatt på norra gavelns vägg i kyrkorummet. Den norra korsarmen tillbyggdes i början av 1700-talet och den södra tillkom 1855–56. Tornet ombyggdes och försågs med lanternin 1823.

Kropps kyrka har en unik läktarpredikstol från 1616. Foto: Olof Tholander

Unik läktarpredikstol

Läktarpredikstolen med baldakin i senrenässans från 1616 av Statius Otto är en av få i Sverige som är placerad på sin ursprungliga plats framför triumfbågen. Den har rikt skulpterade bilder hämtade från Bibelns berättelser. På den södra sidan skildras scener ur Gamla testamentet och på den norra syns Nya testamentets berättelser. Predikstolens sju fält framställer skapelsen, syndafallet, Noas ark, Jesu födelse, korsfästelse och uppståndelse och till sist yttersta domen.

I kyrkan hänger ett större epitafium med en målning föreställande prosten Erasmus Hofgard med hustrun Dorotea Munthe och familjens fem barn. Den har troligen målats av en av Rembrandts närmaste lärjungar 1660. Hofgard var prost i Kropp 1642–80. Altaruppsatsen från 1668 och dopfunten från 1666 är ännu bevarade gåvor från honom. En tavla på minnesstenen i den gamla nordportalen vittnar om att han önskade få sin grav i kyrkan. På grund av hustruns ställningstagande i striden mellan svenskarna och danskarna tvingades dock familjen lämna Kropp och flytta till Danmark.

1931 härjades kyrkan av en svår brand och flera inventarier förstördes. Storklockan från 1700-talet sprack och står nu i vapenhuset. Endast kyrkans murar stod kvar. Lyckligtvis hade läktarpredikstolen flyttats från kyrkan till Rosendals slott 1873 och klarade sig undan branden. 1932 kunde kyrkan återinvigas efter att ha återställts i sitt tidigare skick och med läktarpredikstolen återuppsatt i kyrkan.

Altartavlan från 1929 är målad av Per Siegård och gestaltar Jesus på korset.

Orgeln är byggd 1950 av Frobenius orgelbyggeri i Danmark. Den är helmekanisk med 22 stämmor fördelade på huvudverk, ryggpositiv och pedal.

Branden i Kropps kyrka

Lär en artikel ur Kyrknytt om branden i Kropps kyrka och om det medeltida krucifixet som återfanns.

Kropps kyrka rymmer 180 personer.

Adress till Kropps kyrka:
Kropps kyrkväg 36, Mörarp.

Altartavlan i Kropps kyrka är målad av Per Siegård 1929. Foto: Olof Tholander
Epitafiet över prästfamiljen Hofgard från 1660 är troligen målat av en av Rembrandts närmaste lärjungar. Foto: Olof Tholander

Lyssna på en ljudguide

Här kan man lyssna på en intressant ljudguide med bilder som berättar mer om Kropps kyrka: Lyssna här!