Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter till medarbetarna i Kropps församling.

Förtroendevalda

Här finns namnen på ledamöterna i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Kropps församling 2022–2025.

Dopfunten och dopträdet i Välliuvs kyrka.

Boka dop och vigsel

Välkommen att boka tid och plats för dop och vigsel i Kropps församling! Här kan du också lyssna till doppsalmer.

Medarbetarna i Kropps församling

Kropps församling har cirka 30 anställda medarbetare: präster, musiker, diakonimedarbetare, barn- och fritidsledare, kyrkvaktmästare, husfar, husmor, lokalvårdare och kanslipersonal.