Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kollekt

Kollekten på andra söndagen i advent 2020 är en stiftskollekt till Svenska Soldathemsförbundet, 50%, S:t Lukasföreningarna i Lund, Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Nordvästra Skåne, 50%.

S:t Lukasföreningarna i Lunds stift

Människors, framför allt ungdomars, försämrade psykiska hälsa står ofta i fokus
i olika medier. På S:t Lukas mottagningarna i Lunds stift har vi under de senaste
åren märkt en klar ökning av människor som söker såväl psykoterapi som
krishantering och samtalsstöd.

Vår verksamhet bygger på en kristen och psykodynamisk grundsyn med
inriktning på hela människan med hennes fysiska, psykiska, sociala och andliga
behov.

Verksamheten finansieras genom samtalsavgifter och kyrkliga bidrag samt
kollektmedel. Vår strävan är att ha så lågt ställda samtalsavgifter som möjligt
för att alla som önskar ska kunna få möjlighet till samtalshjälp.

Därför vädjar vi om en god kollekt till S:t Lukas verksamhet i Lunds stift och
tackar för ditt stöd. Mottagningarna finns i Malmö, Lund, Helsingborg, Ystad och Ängelholm.

S:t Lukasföreningarna i Lunds stift
genom Cecilia Reuter, ordförande S:t Lukas Nordvästra Skåne

Svenska Soldathemsförbundet

Svenska Soldathemsförbundet erbjuder en avkopplande miljö för de unga soldaterna under deras plikttjänstgöring. Här finns alltid trygga vuxna att prata med om livets små och stora frågor. I Lunds stift bedriver vi lokal verksamhet vid Revingehed, Rinkaby, Karlskrona och Ronneby garnison. Svenska män och kvinnor sänds till oroshärdar i världen, vilket också medför ansvar för att såväl soldaterna som deras anhöriga mår bra före, under och efter insats.

Svenska Soldathemsförbundet ingår i ett nätverk som erbjuder stöd och trygghet för militära familjer. Vi verkar genom en stödtelefon dit man kan ringa om man är orolig för sig själv eller nån närstående, och vi förmedlar par- och familjerådgivning över hela landet, och relationskurser för par.

Vår kristna värdegrund genomsyrar allt vårt arbete, och samarbeten med Svenska kyrkan och dess familjerådgivning, samt Vårsta diakoni och Sankt Lukas, är dagligen en del av verksamheten.

Det finns möjlighet att swisha en gåva till söndagens kollektändamål till Kropps församlings swishnummer 123 261 43 60.