Foto: Kropps församling

Kanslipersonal

Kyrkokamrer

Glen Lynander

Glen Lynander

Kropps församling

Kyrkokamrer

Kanslist/informatör

Pia Wremerth Welin

Kropps församling

Kanslist/informatör

Husmor/kanslist

Matilda Lundgren

Matilda Lundgren

Kropps församling

Husmor, Kanslist