Meny

Gudstjänst

Här kan du se alla gudstjänster i Kropps församling t.o.m. augusti 2020. På grund av samhällsläget firar vi gudstjänsterna utomhus under sommaren.

Välkommen till våra friluftsgudstjänster i sommar!

Eftersom våra kyrkor är små och vi där träffas över generationsgränserna är det inte lämpligt här och nu att fira gudstjänster inne i våra kyrkor. Därför kommer vi till och med augusti månad att istället hålla friluftsgudstjänster utomhus.

Några med ”Musik i sommarkvällen” kommer dock att genomföras inne i våra kyrkor enligt schemat.

Våra kyrkor är öppna på vardagar kl. 8–15 för enskild andakt.

Dessa ändringar har gjorts i vårens gudstjänstschema på grund av coronapandemin:

 • 22/3 (söndag): Mariamusik i Hässlunda kyrka inställd.
 • 29/3 (söndag): Gudstjänsten på Ekebygården flyttas till Hässlunda kyrka samma dag kl. 14.
 • 5/4 (söndag): Familjemässan i Ekeby kyrka inställd.
 • 5/4 (söndag): Kvällsgudstjänsten i Kropps kyrka inställd.
 • 9/4 (Skärtorsdagen): Andakt hålls på kyrkbacken i Ekeby kl. 18.
 • 9/4 (Skärtorsdagen): Skärtorsdagsmässan i Mörarps kyrka är inställd.
 • 10/4 (Långfredagen): Långfredagsgudstjänsten i Ekeby kyrka inställd.
 • 10/4 (Långfredagen): Musikgudstjänsten i Frillestads kyrka inställd. Instället hålls en andakt på kyrkogården i Frillestad kl. 17.
 • 12/4 (Påskdagen): Gudstjänsten i Ekeby kyrka inställd.
 • 12/4 (Påskdagen): Kvällsgudstjänsten i Björkakyrkan inställd.
 • 12/4 (Påskdagen): Andakt hålls i trädgården vid Mörarps församlingshem kl. 14.
 • 13/4 (Annandag påsk): Emmausmässan i Hässlunda kyrka inställd.
 • 13/4 (Annandag påsk): Emmausvandring hålls på Ekeby kyrkogård kl. 16.
 • 19/4 (söndag): Mässan i Mörarps kyrka är inställd.
 • 19/4 (söndag): Andakt och kort pilgrimsvandring hålls på kyrkogården i Ekeby kl. 10.
 • 26/4 (söndag): Andakt hålls i trädgården vid Välluvs församlingsgård kl. 11.
 • 26/4 (söndag): Gudstjänsten i Ekeby kyrka är inställd.
 • 3/5 (söndag): Andakt hålls i trädgården vid Mörarps församlingshem kl. 11. Joakim von Rosen spelar klarinett.
 • 3/5 (söndag): Högmässan i Ekeby kyrka är inställd.
 • 3/5 (söndag): Kvällsgudstjänsten i Frillestads kyrka är inställd.
 • 6/5 (onsdag): Morgonmässan i Björkakyrkan är inställd.
 • 10/5 (söndag): Andakt hålls i trädgården vid Välluvs församlingsgård kl. 11.
 • 10/5 (söndag): Kvällsgudstjänsten i Kropps kyrka är inställd.
 • 17/5 (söndag): Andakt hålls i trädgården vid Ekebygården kl. 10. 
 • 17/5 (söndag): Mässan i Mörarps kyrka är inställd.
 • 17/5 (söndag): Vårkonserten i Frillestads kyrka är inställd.
 • 21/5 (Kristi himmelsfärds dag): Gökotta hålls i trädgården vid Ekebygården kl. 8. Medtag egen kaffekorg.
 • 24/5 (söndag): Andakt hålls i trädgården vid Mörarps församlingshem kl. 11.
 • 24/5 (söndag): Kvällsgudstjänsten i Björkakyrkan är inställd.
 • 31/5 (söndag): Andakt hålls i trädgården vid Välluvs församlingsgård kl. 11.
 • 31/5 (söndag): Kvällsgudstjänsten i Hässlunda kyrka är inställd.
 • Fr.o.m. juni månad gäller gudstjänstschemat som finns att ladda ner här ovan!
  Dock är hembygdsdagarna i Mörarp 9/8 och i Välluv 16/8 inställda, men friluftsgudstjänsterna hålls även dessa dagar på utsatt tid.

Se aktuell information om våra gudstjänster också i kalendern. Se kalendern!