Foto: Olof Tholander

Gudstjänst

Här kan du se alla gudstjänster i Kropps församling t.o.m. november 2020.

Välkommen till våra gudstjänster!

Från september månad firar vi åter gudstjänster inne i våra kyrkor. 

Under hösten kommer vi omväxlande att använda de större kyrkorna i Ekeby och Frillestad, där besökarna kan sitta glest på varannan kyrkbänk. Men vissa gudstjänster kommer att firas även i de andra kyrkorna vid de större helgerna.

Våra kyrkor är öppna på vardagar klockan 8–15 för enskild andakt.

Se alla gudstjänster under september – november 2020.

Se aktuell information om våra gudstjänster också i kalendern. Se kalendern!

Höstens gudstjänster räknar vi med att genomföra som planerat, men med följande ändringar/tillägg:

27/9: Konsert med jubilarer i Frillestad genomförs både kl. 17 och kl. 19. Plats kan förbokas på tel. 042-717 60.

11/10: Gudstjänsten i Mörarp kl. 11 gemomförs utomhus i trädgården vid Mörarps församlingshem.

25/10: Familjegudstjänsten i Björka kl. 14 äger rum utomhus i trädgården vid Björkakyrkan.

31/10: Minnesgudstjänsten i Frillestad – ändrad tid till kl. 14.

31/10: Minnesgudstjänster äger rum i Ekeby kyrka både kl. 16 och kl. 18.

8/11: Musikgudstjänsten i Kropps kyrka genomförs både kl. 15 och kl. 17. Plats kan förbokas på tel. 042-717 00 eller via e-post till kropps.forsamling@svenskakyrkan.se