Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänst

Här kan du se alla gudstjänster i Kropps församling t.o.m. november 2019!

Kyrktaxi

Församlingsbor i Kropps församling kan beställa Kyrktaxi för skjuts till alla sammankomster under ”Gudstjänster och musik” som presenteras på denna sida och till sammankomster med Lekmannakåren i Kropps församling.

Ring Taxichauffören i Helsingborg AB, Stefan Dinesson, telefon 0709-59 03 53.

Bokas senast dagen innan resan!