Ekeby kyrkogård: Släkterna Rosenkrantz och Holck

När kryptan inne i kyrkan öppnades 1952 fann man 25 kistor med medlemmar ur släkterna Rosenkrantz och Holck. De ägde Gedsholms gods från tidigt 1600-tal fram till 1719. Dessa kistor och de skelettdelar som hittades i kryptan gravsattes i denna grav. Nere i kryptan kan man se namnplåtar och gravsvärd. Läs mer:

Kyrkans golv hade satt sig i den östra delen av kyrkan och 1952 beslutade man att lägga nytt golv. De gula skrombergaplattorna byttes ut till ett tegelgolv.

När golvet togs upp fann man tre gravkor under kyrkans golv. Två av gravkoren var fyllda av jord och sten med enstaka fynd av skelettdelar och kistor.

Men ett gravkor inne i kyrkan var tillgängligt. I gravkorets östra del stod fem kistor och i den västra fyra kistor. Minst tre lager kistor fanns, således ett trettiotal kistor. Flertalet kistor utgjordes av dubbelkistor och flera hade varit läderklädda. Ytterkistorna var av ek medan innerkistorna var av ek eller fur.

De övre kistorna  föreföll att vara från 1600-talet men det undre lagren kunde vara något äldre.

Gravkoren hade fuktskador och kistorna var starkt förfallna och söndervittrade.

Kistorna och skelettdelarna  gravsattes i en gemensam grav norr om om kyrkans långhus ( vid skylten på kyrkogården). 

Gravkoret innehöll stoftet efter 25 medlemmar av ätterna Rosenkrantz och Holch, vilka från tidigt 1600-tal fram till 1719 var innehavare av Gedsholms gods.

Kryptan är idag öppen vid olika tillfällen och möjlig att besöka. Man kan  se namnplåtar och gravsvärd i kryptan som togs tillvara i samband med tömningen.

Foto: Annika Linderfalk