Foto: Olof Tholander

Förtroendevalda

Här finns namnen på ledamöterna i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Kropps församling.

Kyrkorådets ordförande

Krister Danell

Krister Danell

Kropps församling

Kyrkorådets ordförande

Ledamöter i kyrkorådet 2020–2021:

ORDINARIE LEDAMÖTER 2020–2021:

Krister Danell (ordförande)
Jörgen Hansson
Elisabet Hersborn
Anders Andren
Jeanette Dinesson
Carina Malmberg Hedström
Sven Agardh
Ulla Krüger
Staffan Mohlin (vice ordförande)
Pia Sandin
lrene Kassai
Carina Jönsson
Eivor Yndemark
Sven Lindström
Leif Persson
Anna Kulle Säfstrand (kyrkoherde)

ERSÄTTARE 2020–2021:

Maria Larsson
Jessie Nilsson
Anna-Lena Bengtsson
Lise-Lott Nilsson
Birgitta Kulle
Gull-Britt Hansson
Annette Berntsson
Lilian Hansson
Ann-Louise Hallström
Monica Delorme
Karl Gustaf Lodin
Sven-lngvar Boson
Lena Fagerström

 

Ledamöter i arbetsutskottet:

Krister Danell
Jörgen Hansson
Elisabet Hersborn
Anders Andrén
Staffan Mohlin
lrene Kassai
Carina Jönsson
Sven-Ingvar Boson
Carina Malmberg-Hedström
Anna Kulle Säfstrand (kyrkoherde)

Ledamöter i kyrkofullmäktige 2020–2021:

Efter samgåendet mellan Ekeby och Kropps församlingar är Jörgen Hansson ordförande i kyrkofullmäktige 2020–2021.

Samtliga förtroendevalda från Ekeby och Kropps församlingar har erbjudits plats i detta nya kyrkofullmäktige.

Ordinarie ledamöter 2020–2021:

Krister Danell
Walter Steffert
Elisabet Hersborn
Staffan Mohlin
Anders Andrén
Lilian Hansson 
Carina Malmberg Hedström
Gull-Britt Hansson
Ulla Krüger
Pia Sandin
Carina Jönsson
Annika B Andersson 
Eivor Yndemark
Iréne Kassai  
Sven Lindström
Rose-Mari Jönsson
Leif Persson
Ulla Olsson
Cajsa Malmberg Hedström
Sven-Ingvar Boson
Kent Andrén Jörgensen
Hans-Åke Henningsson 
Monica Delorme
Jörgen Hansson (ordförande)
Karl Gustaf Lodin
Lise-Lott Nilsson
Jeanette Dinesson  
Jessie Nilsson
Mattias Bengtsson
Lena Persson
Sven Agardh
Maria Andrén Jörgensen
Anna-Lena Bengtsson 
Anette Andersson
Anita Goudoulakis   
Ann-Louise Hallström
Birgitta Kulle  
Emma Hedström
Bengt Andersson  
Camilla Winberg

ERSÄTTARE 2020–2021:

Agnetha Andersson
Jennie Sjöwall
Mikael Dinesson  
Majsan Kjellman  
Lena Fagerström
Michaela Rowett 
Per Fransson
Esther Wirström   
Elisabeth Holmner
Pia Trollehjelm
Cecilia Fransson
Benny Trollehjelm
Jonas Kempe

Anna Kulle Säfstrand, kyrkoherde