Ekeby kyrkogård: Vändplats

Vändplatsen för likvagn tillkom troligen mellan 1937 och 1944. Det uppstod behov av en vändplats för likvagnen då man började använda den här delen av kyrkogården för begravningar. Det var för långt att bära kistan från kyrkan till gravplatsen.

Så här har kyrkogården utvidgats:

1) ursprunglig kyrkogård vid kyrkan

2) 1896

3)  1913-14 inköptes marken som invigdes 1914. Vändplatsen tillkommer troligen då man börjar gravsätta så långt bort från kyrkan

4) Invigd 1950. Ritad av Eiler Graebe  "den moderna kyrkogårdsarkitekturen där gravplatserna ska inbäddas i grönska. Inga stenöknar,dvs inga kantstenar runt gravplatserna"

Minneslunden invigdes 1978.

Askgravplatsen på framsidan anlades 2006