Ekeby kyrkogård: Minneslund

Minneslunden anlades 1978 och byggdes om till nuvarande omformning så att den stod klar 2009. Askan efter de avlidna finns gravsatt på en plats i lunden som är okänd för alla och endast dokumenterad i församlingens handlingar. Här kan besökaren tända ett ljus eller sätta en blomma och minnas dem som lämnat oss.

Var ännu vid vår sida när stormen stillnar av.

Följ med oss när vi vandrar till våra käras grav.

Giv att vi aldrig mister den glädje de oss skänkt,

men bär i tacksamt minne allt gott de gjort och tänkt.

Sv Psalm 173:2