Ekeby kyrkogård: Gravskick

Vi presenterar olika gravskick på Ekeby kyrkogård med en kort förklaring om vad det innebär. För mer information om gravsättning och för att se ut en grav för gravsättning, kontakta fastighets- och kyrkogårdschef Niclas Persson (se nedan).

Kistgravplats

Vårdavtal kan tecknas genom Kropps församling. Kostnaden beräknas efter storleken på graven.

Kistgravplats väls fritt i kvarteren H, I och J i samråd med kyrkogårdsvaktmästaren.

Avsedd för en eller flera kistor. Upplåts med gravrätt för viss tid som kan förlängas. Innehavaren har skötselansvaret.

Urngravplats 

Vårdavtal kan tecknas med Kropps församling.

Avsedd för en eller flera urnor. Upplåts med gravrätt för viss tid som kan förlängas. Innehavaren har skötselansvar.

Askgravplats

Symboler att välja mellan

De anhöriga betalar för gravvården och den kollektiva skötsel som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller.

Askgravplatsen upplåts med gravrätt. de anhöriga får endast smycka med lösa blommor och mindre lykta. Någon mindre dekoration är också tillåten. Krans utan ståltråd kan placeras vid stenen. Anhöriga ansvarar för att stenen inte skadas.

Gravplats för urna. På aksgravplatsen finns plats för två gravsättningar. Ekeby kyrkogård har askgravplats med sten eller askgravplats där man själv placerar sten (restriktioner för gravvårdens utformning).

Minneslund

Gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Anonym gravsättning, ingen plats för namn, gemensam smyckningsplats. Minneslunden som helhet kan betraktas som en gravplats där upplåtaren (Ekeby kyrkoråd) har samma skyldigheter som en gravrättsinnehavare.

Askgravlund

Symboler att välja på till skylt 

Namnskylt kan väljas och då blir det engångskostnad vid gravsättning.

Gemensamt gravområde för nedgrävning av aska eller urna. Gemensam plats för namn och smyckning.  Anhöriga kan vara med vid gravsättningen, makar ligger inte tillsammans. Ej gravrätt. Skötselansvaret ligger på församlingen.