Ekeby kyrkogård: Askgravplats och askgravlund

Området anlades 2006. En askgravplats har särskilda regler för anhörigas rätt att smycka gravplatsen då kyrkogårdsförvaltningen sköter området. Askgravlund (den höga stenen med bronsplattor) ger möjlighet att närvara vid gravsättning samt att få sätta upp namnskylt.

En gravvårdstyp som var vanlig under 1800-talet förekommer i sju exemplar på Ekeby kyrkogård. Det är en högrest vård av granit med rundat krön och med infälld inskriptionsplatta av marmor. Vanligtvis kröns denna gravvårdstyp av ett stenkors,ofta i marmor, men korset saknas tyvärr i många fall, eftersom det lätt bryts av över tid. Vården har ofta en biskvirelief (biskvi är ett annat ord för oglaserat porslin), med ett klassiskt gravvårdsmotiv efter den danske skulptören Bertel Thorvaldsens reliefer från 1815.

Hans två reliefer heter "Natten" och "Dagen".

Flera av dessa gravstenar finns här på kvarter A.

 

(Från Ekeby kyrkogårds Vård-ochunderhållsplan)

Askgravlunden ger möjlighet att gravsätta utan skötselåtagande men ändå kunna köpa en namnskylt genom kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravplatsen är en sten med bronsplattor. Det är begränsade möjligheter att smycka men en blomma och en ljuslykta går bra. Gravrätten är 25 år och två personer kan vila per gravplats.