Ekeby kyrka och kyrkogård

På platsen har legat en kyrka sedan 1100-talet. Endast grundmurar finns kvar av den första kyrkan. Omkring 1500 uppfördes tornet som fick stå kvar då man på 1860-talet rev den gamla kyrkan och byggde ett nytt långhus. Tidigare låg byn nära kyrkan med flera lantställen. Befolkningen växte och kyrkan blev för liten vid 1800-talets slut. Ekeby kyrkogård är stor och vittnar om jordbruk och gruvnäring. Hela kyrkogården har använts för gravsättning då jordbegravning var det enda gravskicket innan 1900-talets början.