Foto: Olof Tholander

Ekeby kyrka

Ekeby kyrka invigdes 1863. Från den medeltida kyrkan är tornet bevarat. Det första som möter besökaren är den fina altartavlan med Jesu utsträckta händer.

På platsen har legat en kyrka sedan 1100-talet, men endast grundmurar finns kvar av den första kyrkan. Omkring år 1500 uppfördes tornet som fick stå kvar då man på 1860-talet rev den gamla kyrkan och byggde ett nytt långhus. Tidigare låg byn nära kyrkan med flera lantställen, men befolkningen växte och kyrkan blev för liten vid 1800-talets slut.

Kyrkogården är stor och vittnar om jordbruk och gruvnäring. Hela kyrkogården har använts för gravsättning, då jordbegravning var det enda gravskicket innan 1900-talets början.

Det första som möter den som besöker Ekeby kyrka är altartavlan med Jesu utsträckta händer mot besökaren.

På 1100-talet byggdes den första kyrkan i Ekeby (Ekby). Idag är den äldsta delen av kyrkan det medeltida klocktornet som bevarades då man på 1860-talet rev själva kyrkan då kyrkorummet hade blivit alldeles för litet för den växande befolkningen.

Orgeln är byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund 1957 och har mekanisk konstruktion med tolv stämmor, två manualer och pedal.

Ekeby kyrka rymmer 220 personer.

Lyssna på en ljudguide

Här kan man lyssna på en intressant ljudguide med bilder som berättar mer om Ekeby kyrka: Lyssna här!

Ekeby kyrka. Foto: Olof Tholander

Då kyrkan restaurerades 1926 ersatte man det tidigare korset på altaret med den altartavla som helt dominerar det annars enkla kyrkorummet. Altartavlan är en kopia av Carl Blochs kända oljemålning "Christus Consolator” (Kristus Tröstaren) med bibelordet: "Kom till mig alla ni som är bedrövade, jag skall skänka er vila"(Matteus 11:28). Ekeby kyrkas kopia är målad av den kvinnliga konstnären Ingeborg Westfelt-Eggertz 1899.

Det äldsta föremålet i Ekeby kyrka är dopfunten av sandsten. I kyrkans kor finns två glasmålningar utförda av konstnärerna Randi Fisher och Ralph Bergenholz kallade ”Livets träd”.

I vapenhusets nordvägg är en mäktig gravsten över landshövding Josef Falster, Gedsholm, inmurad. Den har ursprungligen legat i kyrkans golv. Under långhusets golv finns en krypta som tidigare varit gravkor åt ätterna  Rosencrantz och Holck.

Altartavlan i Ekeby kyrka är en kopia av Carl Blochs "Christus Consolator". Foto: Olof Tholander