Ekeby kyrkogård: Kapell och bårhus

Kapellet byggdes 1966. Det är ritat av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe. Det ligger i anslutning till nya kyrkogården som anlades 1946. Innan låg här på platsen ett lantbruk. När kapellet byggdes flyttades pumpen till den fria platsen bredvid kapellet. Bårhuset låg tidigare nere vid personalbyggnaden men flyttades till kapellet då det byggdes.

Kapell.

Nya kyrkogården anlades 1946.

Kapellet byggdes 1966.  Golvet består av golvplattor från Skrombergaverken.

I kapellet finns en utsmyckning i terracotta av Höganäs-konstnären Robert Nilsson. Den föreställer ett kors omgivet av en törnekrona.

Kapellet kostade 110.000 kronor att bygga.

Idag används kapellet för begravningsgudstjänster och borgerliga ceremonier.

Ibland firas också gudstjänst i kapellet.

Bårhus.

Idag är församlingens bårhus på baksidan av kapellet men tidigare låg det i nuvarande personalbyggnaden. Det kan verka långt från kyrkan men var då i början av 1950-talet nära den nya kyrkogården. Bårhuset låg i den östra delen och på äldre foton kan man se att byggnaden hade två portar.