Ekeby församlingshistoria och framtid

1 januari 2020 blir Ekeby församling gemensamt med Kropps församling.

Fram till 1690 hörde Ekeby och Frillestad samman med Ekeby som annexförsamling.

1919  Hässlunda och Risekatslösa blir annexförsamling till Ekeby

1962 Ekeby blir egen församling. Hässlunda och Risekatslösa g¨år till kropp resp Norra Vram

2019 Ekeby bildar församling med Kropp där bl a Frillestad och Hässlunda ingår.

 

Kyrkoherdar

Fredrik Schlyter    1918-1938

Birger Gynnerstedt  1940-1971

Bengt Lindell-Frantz  1971-1998

Annika Linderfalk        1999-2019