Ekeby församlings präster under 1900-talet

Ekeby församlings präster har stannat länge i församlingens tjänst. De präster som hade tjänst under 1900-talet är också begravda på Ekeby kyrkogård. I äldre tider begravdes prästerna nära kyrkan. Fredrik Schlyter 1918 -1938, Birger Gynnerstedt 1940-1971, Bengt Lindell-Frantz 1971-1999.

Fredrik Schlyter
Birger Gynnerstedt