Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det händer i höst

Luncher, eftermiddagskaffe, allsångskvällar och församlingsaftnar. Här kan du se alla våra aktiviteter i Kropps församling hösten 2019!