Foto: Kristin Lidell/IKON

Inställd verksamhet p.g.a. coronaviruset

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Detta innebär att vi i Kropps församling under vårterminen ställer in all verksamhet, förutom vissa gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Inställd verksamhet under vårterminen

På grund av coronaviruset har Kropps församling beslutat att under vårterminen ställa in all verksamhet, förutom vissa gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, vigslar och begravningar).

Eftersom våra kyrkor är små och vi där träffas över generationsgränserna är det inte lämpligt här och nu att fira gudstjänster inne i våra kyrkor. Därför kommer vi t.o.m. augusti månad att instället hålla friluftsgudstjänster utomhus.

Våra kyrkor är öppna på vardagar kl. 8–15 för enskild andakt.

ändringar i vår:

 • Alla våra grupper för barn, ungdomar och vuxna är inställda under våren.
 • Mat kommer inte att serveras i våra lokaler under våren.
 • Dop, vigslar och begravningar i våra kyrkor i vår: max 25 gäster, annars utomhus i tält.
 • Våra kyrkor är öppna för enskild andakt på vardagar kl. 8–15 när vaktmästaren finns på kyrkogården.
 • Pastorsexpeditionen i Björka är stängd för besök, men öppnar för varuleveranser.

Inställda gudstjänster och övriga ändringar:

 • 17/5 (söndag): Andakt hålls i trädgården vid Ekebygården kl. 10. 
 • 17/5 (söndag): Mässan i Mörarps kyrka är inställd.
 • 17/5 (söndag): Vårkonserten i Frillestads kyrka är inställd.
 • 21/5 (Kristi himmelsfärds dag): Gökotta hålls i trädgården vid Ekebygården kl. 8. Medtag egen kaffekorg.
 • 24/5 (söndag): Andakt hålls i trädgården vid Mörarps församlingshem kl. 11.
 • 24/5 (söndag): Kvällsgudstjänsten i Björkakyrkan är inställd.
 • 31/5 (söndag): Andakt hålls i trädgården vid Välluvs församlingsgård kl. 11.
 • 31/5 (söndag): Kvällsgudstjänsten i Hässlunda kyrka är inställd.
 • 6/6 (lördag): Sommarkonserten med barnkörer i Mörarps församlingshem är inställd.
 • 9/6 (tisdag): Församlingsutfärden till Kvidinge är inställd.
 • 10/6 (onsdag): Församlingsutfärden till Bjärehalvön är inställd.
 • 13/6 (lördag): Hemvändardag i Ekeby är inställd.
 • Fr.o.m. juni månad gäller gudstjänstschemat som finns här: Se gudstjänstschemat.
 • Gudstjänsterna på vårdboendet Bokliden i Mörarp och Solhemmet i Ekeby är inställda tills vidare.
 • Tisdagarnas morgonmässor med frukost i Ekebygården är inställda tills vidare, men från juni månad hålls morgonbön utomhus vid Ekebygården på tisdagar klockan 9. Inställt vid dåligt väder.
 • Alla våra fasta grupper för barn, ungdomar och vuxna är inställda under vårterminen.
 • Lunchserveringarna i Mörarps församlingshem och i Kupan i Påarp är inställda tills vidare. Men mat kan beställas av husfar för hemkörning. Läs mer.

Listan uppdateras efter hand. 
Se aktuell information också i kalendern. Se kalendern!

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet och fira gudstjänst. Samtidigt följer vi noga Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Känner du oro är du välkommen att kontakta din församling. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Gud, vi oroas för den pandemi som nu pågår.
Vi ber för vår värld; din skapelse.
Hjälp oss till kloka beslut och överväganden.
Ge kraft och vishet till alla som arbetar med sjukvård och begränsning av smittan.
Var nära alla som smittats och är sjuka i denna och andra sjukdomar.
Kom med din läkande kraft och ge styrka.
Vi ber också för alla som av olika skäl är rädda för smittan.
Hjälp oss att se varandra och vara ett stöd för varandra.
Låt denna omsorg bli bestående så att vi alla växer till i vår ambition att vara förvaltare av din skapelse.
Amen

Bön av biskop Johan Tyrberg, Lunds stift