Foto: Kristina Johansson/IKON

Blomsterfond

Kropps församling kan ombesörja att sätta snittblommor i minneslund, askgravlund och askgravplats på våra kyrkogårdar.