Foto: Kristina Johansson/IKON

Blomsterfond

Kropps församling kan från år 2023 ombesörja att sätta snittblommor i minneslund, askgravlund och askgravplats på våra kyrkogårdar.

Blomsterfond:

Kropps församling kan från år 2023 ombesörja att sätta snittblommor i minneslund, askgravlund och askgravplats på våra kyrkogårdar. Blommor sätts då ut tre gånger om året.

Kostnad: 1000 kr. per år.

Kontakta pastorsexpeditionen för inbetalning till blomsterfonden.

Tel: 042-717 00
E-post: kropps.forsamling@svenskakyrkan.se

Blommor kan sättas ut från och med påsken år 2023.

Läs mer om våra kyrkogårdar och begravning här.