Foto: Olof Tholander

Den före detta Björkakyrkan har tagits ur bruk

Björkakyrkan invigdes 1991, men efter 32 år har församlingen under 2023 tagit kyrkan ur bruk och avyttrat fastigheten.

Björkakyrkan har tagits ur bruk 2023 och avyttrats

Efter 32 år som invigd kyrka har Björkakyrkan i mars 2023 tagits ur bruk. Fastigheten har avyttrats efter beslut av kyrkofullmäktige i Kropps församling.

Inventarier och minnessaker har bevarats inom församlingen, bland annat har orgeln flyttats till Frillestads kyrka och klockstapeln har flyttats och monterats upp vid Ekebygården.

Läs mer om Björkakyrkan i Kyrknytt nr. 1 2023.

Kyrkan invigdes 1991

Längst ner på Merkuriusgatan, inte långt från Väla köpcentrum och mitt emot Gläntanskolan, var Björkakyrkan belägen fram till mars 2023. Den gröna klockstapeln höjde sig framför byggnaden som inrymde både kyrksal och församlingsgård. Kyrkan fanns med i tomtplaneringen redan från början när Helsingborgs stad expanderade på 1980- och 90-talen och ett helt nytt bostadsområde i Björka växte fram. Knut Olsson, som var kyrkoherde i Kropps församling under 18 år, var drivande i arbetet med Björkakyrkans tillkomst tillsammans med dåvarande kyrkorådet. 

Arkitekt Sulev Krämer, Ängelholm, ritade kyrkan och församlingsgården efter temat ”Den öppna famnen” med två längor som öppnar sig mot besökaren. Kyrkan invigdes den 18 augusti 1991 av biskop Per-Olov Ahrén.

Kyrksalen och inventarier

Utformningen av kyrksalen hade drag av en treskeppig basilika. Det vackra korfönstret utfördes av konstnären Tomas Nordbäck och tillverkades vid Ringströms ateljéer i Stockholm. Fönstret finns fortfarande kvar i byggnaden. Det är uppbyggt efter temat den öppna famnen och består av ett kors som symboliserar Kristi seger över döden och fem röda punkter symboliserande Jesu sår från korsfästelsen. Triangeln i korset är en symbol för treenigheten.

Korfönstret i den före detta Björkakyrkan har glasmålningar av Thomas Nordbäck. Foto: Olof Tholander

Träskulpturen ”Den öppna famnen” prydde korväggen. Den var tillverkad av konstnären Stig Carlsson från Nyhamnsläge och var är en gåva av Bergsortens syförening. Dopträdet, ljusbäraren och smidesljusstakarna skapades av konstsmeden Lars-Otto Lindskog i Hjortshög. I koret fanns även en doptavla målad av konstnärinnan Zoli Fuglesang Kareld och väggbonaden ”Himmel och jord” som är sydd av ideella i församlingen.

Orgeln, som har fem stämmor, är byggd av Anders Persson, Nyhamnsläge, och har flyttats till Frillestads kyrka. Den har tidigare även stått i en ”vandringskyrka” i Filborna församling i Helsingborg.

Träskulpturen "Den öppna famnen" som prydde korväggen är utförd av Stig Carlsson. Foto: Olof Tholander

Församlingsgården

Byggnaden inrymde även Björka församlingsgård med samlingssal, barn- och ungdomsrum, kök och förrådsutrymmen. Byggnaden var uppförd av gedigna material och ett par av rummen var inredda med öppna spisar. Mellan år 2012 och 2023 inrymdes även pastorsexpeditionen med arbetsrum i en del av församlingsgården.

Efter att kyrkan tagits ur bruk såldes fastigheten 2023 till Vasalundsskolan.

Björkakyrkan fungerade som kyrkan mellan år 1991 och 2023. Foto: Olof Tholander
Fram till 2023 inrymde byggnaden både kyrksal och församlingsgård. Foto: Olof Tholander
Kyrksalen kunde öppnas upp mot församlingssalen. Foto: Olof Tholander
Björkakyrkan med församlingsgård invigdes 1991 och togs ur bruk 2023. Foto: Olof Tholander

Lyssna på en ljudguide

Här kan man lyssna på en ljudguide med bilder som berättar mer om Björkakyrkan. Lyssna här!