Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Björkakyrkan

Björkakyrkan är församlingens yngsta kyrka och den invigdes 1991.

Björkakyrkan är belägen på Merkuriusgatan 215 i Björkaområdet nära Väla köpcentrum. Byggnaden, som invigdes 1991, inrymmer både kyrksal och församlingsgård. Kyrksalen rymmer cirka 70 personer. 

Arkitekten Sulev Krämer, Ängelholm, har ritat kyrkan och församlingsgården efter temat "Den öppna famnen". Ett vackert korfönster med samma tema har framställts av konstnären Tomas Nordbäck, Helsingborg.

I februari 2012 flyttade pastorsexpeditionen in i en del av församlingsgården som finns i samma byggnad.

Lyssna på en ljudguide

Här kan man lyssna på en ljudguide med bilder som berättar mer om Björkakyrkan. Lyssna här!