Foto: Olof Tholander

Björkakyrkan

Björkakyrkan är församlingens yngsta kyrka och den invigdes 1991.

Björkakyrkan är belägen på Merkuriusgatan 215 i Björkaområdet nära Väla köpcentrum. Byggnaden, som invigdes 1991, inrymmer både kyrksal och församlingsgård. Kyrksalen rymmer cirka 70 personer. 

Arkitekten Sulev Krämer, Ängelholm, har ritat kyrkan och församlingsgården efter temat "Den öppna famnen". Ett vackert korfönster med samma tema har framställts av konstnären Tomas Nordbäck, Helsingborg.

Orgeln, som har fem stämmor, är byggd av Anders Persson, Nyhamnsläge. Den har tidigare stått i den gamla "vandringskyrkan" i Filborna församling i Helsingborg.

I februari 2012 flyttade pastorsexpeditionen in i en del av församlingsgården som finns i samma byggnad.

Björkakyrkan är församlingens yngsta kyrka och invigdes 1991. Foto: Olof Tholander
Korfönstret i Björkakyrkan har glasmålningar av Thomas Nordbäck.
Korfönstret i Björkakyrkan har glasmålningar av Thomas Nordbäck. Foto: Olof Tholander

Lyssna på en ljudguide

Här kan man lyssna på en ljudguide med bilder som berättar mer om Björkakyrkan. Lyssna här!