Foto: Anders Gustafsson

Tävling: Gissa kyrkan

Våra kyrkor ligger otroligt vackert i vår natur med en fantastisk utsikt. Tävla genom att identifiera kyrkorna på bilderna.

Här finns några av pastoratets kyrkor på bild, visserligen syns bara en liten del av kyrkan men desto mer runt omkring.

Skriv ner vilka kyrkorna är och var med i utlottningen av ett bokpris.
Skicka svaret i forrmuläret längst ner på sidan.
Ditt svar vill vi ha senast 22 juni.

Foto: Anders Gustafsson

Gissa kyrkan!