Svenska kyrkans familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning har respekt för varje människas förhållningssätt till livet. Tystnadsplikten är sträng. Den som önskar kan vara anonym.

Familjerådgivaren har psykoterapeutisk utbildning med inriktning på relationer. Svenska kyrkans familjerådgivning finns till för er som råkat in i någon form av relationsproblem:
  • För er som behöver hjälp att lösa konflikter i par- och familjerelationen.
  • För er som är skilda eller håller på att skiljas/separera.
  • För er som har svårigheter i kontakten med barn eller föräldrar.
  • För er som har svårt efter en skilsmässa/separation.

Svenska kyrkans familjerådgivning är ett samarbete mellan Stiftelsen Vårsta Diakonigård, Härnösands stift samt församlingarna i Jämtland.

Lokal i Östersund: S. Gröngatan 33 (ingång Artillerigatan) 

Familjerådgivningen kan öppna för nya möjligheter.
Familjerådgivningen kan öppna för nya möjligheter. Foto: Vårsta diakonigård

Telefon: 063-12 00 40

Familjerådgivare i Jämtland är Marie Björs.

E-post: familjeradgivningen-ostersund@varsta.se.

Kyrkan har ett särskilt ansvar att möta människor som vill prata om sin tro och livsåskådning eller när man av någon orsak hamnar i en livskris. I kriser är det många som har förtroende för Svenska kyrkan och därför gärna vänder sig dit. Församlingarna möter i förrättningar och i det diakonala arbetet många människor i olika skeden av livet och i olika typer av kriser. Det är inte ovanligt att krisen kan handla om eller påverkar parrelationen.

Svenska kyrkans familjerådgivning är en del av församlingarnas diakonala arbete. Det är ett sätt att manifestera kyrkans omsorg om människor i samlevnads-svårigheter och i livskriser. 

Kyrkans Familjerådgivning vill bistå människor som har svårigheter i sina nära relationer både genom terapeutisk bearbetning och möjlighet att ta upp de existentiella frågor som kan komma i samband med kriser i olika relationer.