Foto: Jim Zachau

Näldens sångfåglar

Kör för barn i Näldenskolan och Alsen, åk 2-6. Övning torsdagar 14:15-15:15 i Näldens församlingshem.

Näldens sångfåglar

Övar i Näldens församlingshem
Torsdagar 14:15-15:15

Kören träffas 1,5 timme torsdagseftermiddagar och vi startar alltid med fika/frukt.

Vi sjunger och rör oss till musik. Glada, roliga, lätta sånger som alla kan lära sig. Alla är välkomna och kan sjunga med oss.

Kören medverkar vid gudstjänster och Elvakaffen (dagledigträff i Näldens församlinghem)
Därutöver inbjuder vi till kördagar eller läger. Fullständigt schema lämnas vid körstarten.

Ledare: Josefin Hallbeck, Mona Puttick.

Anmälan till Näldens sångfåglar

Kör för barn i Näldenskolan och Alsen, åk 2-6. Övning torsdagar 14:00-15:30 i Näldens församlingshem.