I arkiven blir historien levande igen.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Samfällighetens äldre protokoll

Fram till 2013-12-31

Samfällda kyrkofullmäktige - 2013