Foto: Anders Gustafsson

Säkra gravstenar

I Krokoms pastorat har man en gigantisk uppgift framför sig: provtrycka 11 000 gravstenar!

– Vi har 11 000 gravar i pastoratet och vi har en plan att varje år provtrycka 2 000–2 200 stenar varje år. Foto: Anders Gustafsson

Enligt begravningslagen är församlingarna skyldiga att provtrycka gravstenarna vart femte år. Orsaken är att förhindra olyckor av fallande stenar.
– Dels för säkerheten för besökarna men också för vår säkerhet för de som jobbar på kyrkogårdarna. Det är både av arbetsmiljöskäl och säkerhetsskäl, säger Joachim Reineke, kyrkogårdschef i Krokoms pastorat.

En plan för alla kyrkogårdar
Joakim håller som bäst på att beta av provtryckning på Näskotts kyrkogård och han har en plan.
– Vi har 11 000 gravar i pastoratet och det klarar vi inte av att trycka på en
sommar. Nu har vi lagt upp en turordning så vi ska ta en femtedel av stenarna varje år, 2 000–2 200 stenar varje år.

35 kilos tryck
Varje sten utsätts för 35 kilos tryck från båda hållen. Klarar de inte det säkrar vi dem temporärt med stolpe och ett svetsat platsband runt stenen för att slippa lägga ner stenen.
– De som inte klarar testet får ett brev som uppmanar till åtgärd av stenen inom ett år. Har man inte gjort det, får de ett föreläggande att göra det, och får ytterligare ett år på sig. Händer inte det, tar vi tillbaks gravrätten. Då hamnar ansvaret på oss och i många fall tar vi bort gravstenarna om de inte är kulturhistoriskt intressanta.

Varje sten utsätts för 35 kilos tryck från båda hållen. Foto: Anders Gustafsson

Behöver du hjälp att säkra gravstenen?

Krokoms pastorat erbjuder via en extern entreprenör alla gravrättsinnehavare hjälp med att resa och säkra nedlagda stenar.
Priset på stensäkringen är 1 850–2 500 kr.

För beställning eller prisuppgift: Kontakta kyrkogårdschef Joachim Reineke, 0640-171 05, joachim.reineke@ svenskakyrkan.se

Du har möjlighet att lämna tillbaka din gravrätt eller ta bort gravstenen om du inte vill säkra den.
Kontakta i så fall expeditionen på Kyrkans hus i Krokom, 0640-171 00.

Varje sten utsätts för 35 kilos tryck från båda hållen. Klarar de inte det säkrar vi dem temporärt med stolpe och ett svetsat platsband runt stenen för att slippa lägga ner stenen. Foto: Anders Gustafsson
Joachim Reineke

Joachim Reineke

Krokoms pastorat

Kyrkogårdschef