Foto: Anders Gustafsson

Renovering av Hotagens kyrka

Renoveringen av Hotagens kyrka pågår för fullt. Just nu sker arbeten med att riva lös puts och rengöra fasader och kors.

Vi renoverar under sommaren 2021 exteriört fasader och tak. Arbetet leds av Winther Bygg AB.

historik om Hotagens kyrka

Hotagens kyrka byggdes 1851–61 av murarmästaren Ivar Pålsson och byggmästaren Olof Ersson efter ritningar av Ludvig Hawerman. Den ersatte då en äldre kyrkobyggnad
i trä från 1795 som kallades Grufvelns Kapell och låg på näset mellan Grufveln och Hotagen. Den nya kyrkan ligger på Kyrknäset invid Hotagensjön.

Hotagens kyrka byggdes 1851–61 av murarmästaren Ivar Pålsson och byggmästaren Olof Ersson efter ritningar av Ludvig Hawerman. Foto: Anders Gustafsson
Hotagens kyrka från ovan. Foto: Anders Gustafsson