Foto: Anders Gustafsson

Prostbölestigen med meditation i Alsen/Offerdal

Meditation och motion går hand i hand. Gå den nya leden mellan kyrkorna i Alsen och Offerdal.

meditationerna

Meditationerna utgår från Herrens bön, Vår Fader. Det är sju meditationer på vita trästolpar. För att ta del av meditationerna i tur och ordning kan man börja i Alsen eller Offerdal och gå hela sträckan. Men man kan också vända vid Prostböle, meditation fyra, och läsa de återstående tre på vägen tillbaka.
Följ ledkorsen som börjar vid kyrkorna.

Det är sju meditationer på vita trästolpar. För att ta del av meditationerna i tur och ordning kan man börja i Alsen eller Offerdal och gå hela sträckan. Men man kan också vända vid Prostböle, meditation fyra, och läsa de återstående tre på vägen tillbaka.
Karta över Prostbölestigen
Storslagen vy över Alsensjön.

Prostbölestigen psalmer

Här finns sju psalmer som passar till innehållet i Herrens bön. Ute på stigen finns meditationer med QR-koder som länkar till psalmerna. Då kan man lyssna på psalmen med sin mobil ute på stigen.