ETT PAR dagar kan ge nytt driv i relationen.
Foto: SENSUS.

PREP

Många servar sin bil en gång per år. Men hur många servar sitt parförhållande på motsvarande vis? PREP är en utbildning för par som vill stärka och bevara sin relation.

Lördag 12 september 2015

Tid: 09.00-17.00. Lunch och fika ingår.
Plats: EFS-kyrkan i Östersund. S Gröngatan 43. 
PREP är ett pedagogiskt program för par som vill förbättra och stärka sin relation. Programmet bygger på forskning om vad som kännetecknar ett gott förhållande. Kursen innehåller kommunikationsövningar, träning i konflikthantering samt samtal om förväntningar, värderingar och förhållningssätt. Forskning har visat att för par som lärt sig och tillämpar PREP-metoden är det upp till 50% större sannolikhet att relationen består och utvecklas. Konfliktnivån är lägre och våld förekommer i lägre utsträckning hos dessa par. 
 

Vem vänder sig PREP till?

Kursen vänder sig till alla par som bestämt sig för att leva tillsammans och som vill satsa på sin relation. PREP är friskvård och ett pedagogiskt förebyggande program. – inte terapi – och lämpar sig därför inte för par som befinner sig i kris. Du kan också läsa mer om kursen på www.sensus.se/prep

Kostnad 500 kr/par för material. En kostnad för mat och fika tillkommer senare.

Ledare:Olof och Anna-Karin Roos och Anders Gustafsson

Välkommen med din anmälan senast 7 september!

I samarbete med Sensus: Marie Siwertsson 063-14 28 42, e-post