Foto: Anders Gustafsson

Ny askgravlund i Rönnöfors

Vid tallarna på Rönnöfors kyrkogård har Rönnöforsborna nu fått sin önskade askgravlund. Calle Wahlström, församlingsherde berättar om pargrinden som blev en gravvård.

Vid tallarna på Rönnöfors kyrkogård har Rönnöforsborna nu fått sin önskade askgravlund. När man grunnade på hur den nya askgravlunden skulle utformas växte en tanke fram att använda den gamla fina pargrinden som tidigare varit vägen in till Rönnöfors kyrka. Nu är vägarna till kyrkan omgjorda att man kommer från ett annat håll. Grinden har varit bortglömd, men i den här placeringen fick den nytt liv. Nu är den är upprustad och pulverlackad. Symbolen för grinden är Jesu ord om att ”Jag är grinden”.

– Vägen in till livet med Gud, både här i livet och livet efter detta. Det är fina symbo- ler, berättar Calle Wahlström församlings- herde Alsen och Offerdal. Foto: Anders Gustafsson

– Vägen in till livet med Gud, både här i livet och livet efter detta. Det är fina symbler, berättar Calle Wahlström församlingsherde Alsen och Offerdal.

Konstsmeden som tillverkat grinden hette Otto Nordling (1875–1954) och kom från Trångsviken. Grindstolparna i Offerdalsskiffer är nytillverkade av Mikael Ekholm som bor i Rönnöfors gamla prästgård.

Släggan, tången och städet. Symbolerna påminner om Rönnöfors gamla järn- brukstid. Bokstäverna I H S, symbol för Jesus Kristus. Jesus människornas frälsare. Foto: Anders Gustafsson