Foto: Anders Gustafsson

Musik i Aspås

Musiken samlar många mänskor i Aspås och har en öppen dörr till flera som vill vara med om att sjunga och spela ihop.

Aspåskören

Aspåskören övar i Sockenstugan på torsdagar 18:30-20.00. Under hösten övar kören i mindre konstellationer, både i kyrkan och sockenstugan.

Silvertonerna

Silvertonerna är kör för dig som är 6-7 år. (ÅK F och ÅK 1) Övning i Aspås sockenstuga tisdagar: 6-åringar 13:00-13:30, 7-åringar 13:30-14:15.

Guldtonerna

Guldtonerna är en av Aspås barnkörer 8-10 år. Övning tisdagar i Sockenstugan 14.30-16.00.

Barnkören diamanterna i Aspås

Diamanterna

Ungdomskören i Aspås kallas Diamanterna, för dig som är 11-12 år. Övning i sockenstugan torsdagar 14:30-15:45

Puffa gärna vidare till den sånggrupp som passar dig bäst. Församlingens musiker är Helen Alvebro.  Hon berättar gärna mer för den som är intresserad av att vara med i någon av församlingens körer eller på annat sätt vill medverka med sång och musik i församlingslivet.