Foto: Anders Gustafsson

Musik i Aspås

Musiken samlar många mänskor i Aspås och har en öppen dörr till flera som vill vara med om att sjunga och spela ihop.

Aspåskören

Aspåskören övar i sockenstugan på torsdagar 18:30–20:00. Under hösten övar kören i mindre konstellationer, både i kyrkan och sockenstugan.

Silvertonerna

Silvertonerna är kör för dig som är 6-7 år, åk F–1. Övning i Aspås kyrka tisdagar: 6-åringar 13:00–13:30, 7-åringar 13:30-14:00. Anmäl dig på formuläret nedan. Startar 8 november.

Guldtonerna

Guldtonerna är en av Aspås barnkörer 8–10 år, åk 2–4. Övning för åk 2 tisdagar i sockenstugan 13.30–14.45. Övriga övar i sockenstugan 14:30–16:00. Anmäl på formuläret nedan.

Barnkören diamanterna i Aspås

Diamanterna

Ungdomskören i Aspås kallas Diamanterna, för dig som är 11-12 år. Övning i sockenstugan torsdagar 14:30-15:45

Puffa gärna vidare till den sånggrupp som passar dig bäst. Församlingens musiker är Helen Alvebro.  Hon berättar gärna mer för den som är intresserad av att vara med i någon av församlingens körer eller på annat sätt vill medverka med sång och musik i församlingslivet.