Blombukett

Minnesfonder i pastoratet

Vill du skicka en minnesgåva till någon du vill hedra minnet av? Här hittar du minnesfonderna i Krokoms pastorat.

Alsens blomsterfond
Krokoms pastorat bg 747-8779.

Arne Bångåsens Minnesfond
Offerdals SK bg 5207-2980.

Aspås blomsterfond
Krokoms pastorat bg 747-8779.

Christer Sundins Minnesfond
bg 419-1979.

Föllinges blomsterfond
Ring Föllinge slöjd 0645-101 10 för utskrift av minnesblad. Krokoms pastorat bg 747-8779.

Hotagens blomsterfond
Ring eller mejla Servicepunkt Handlar ́n Rötviken för utskrift av minnesblad, 0645-77 09 00, handlarnrotviken@gmail.com Krokoms pastorat bg 747-8779.

Laxsjö blomsterfond
Ring Elsie Öhrberg, Laxsjö, 0645-200 15 för utskrift av minnesblad.
Obs! Fr.o.m. 2021-01-01 har fonden nytt bankgiro: 747-8779
Läs mer här -->

Näskotts blomsterfond
Krokoms pastorat bg 747-8779.

Offerdals blomsterfond
Krokoms pastorat bg 747-8779.

Rödöns blomsterfond
Krokoms pastorat bg 747-8779.

Ås blomsterfond
Krokoms pastorat bg 747-8779.

Svenska kyrkans internationella arbete SKUT Svenska kyrkan i utlandet Svenska kyrkan planterar träd
bg 900-1223.
Läs mer om internationellt arbete svenskakyrkan.se/internationelltarbete.

Hur gör jag?

Ring eller mejla Kyrkans hus i Krokom för gåvor så skriver kansliet ut minnesblad och överlämnar till begravning eller annan kyrklig handling, där inte annat anges.

Ring 0640-171 00 eller mejla krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se

Vid betalning skriver du:
• vilken fond det gäller
• vem gåvan är till minne för
• vem gåvan är från.