Min kyrka

MIN KYRKA har varit tidningen med information från Rödöns pastorat. I och med Krokoms nya pastorat ersätts tidningen med Kyrkbladet.

Kyrkbladet

Tidningen från Alsen, Aspås, Föllinge, Näskott, Offerdal, Rödön och Ås församlingar. Tidningen delas ut gratis till samtliga hushåll i Krokoms pastorat, fyra gånger per år.

Här kan du ta del av tidigare nummer av Min kyrka

I församlingsbladet finns ledare och artiklar kring församlingsverksamheten, bilder och inblickar i det olika grupper kyrkan håller på med och info om kommande gudstjänster. Många upplever att MIN KYRKA också blir en möjlighet att följa vad grannförsamlingen gör och inbjuder till. Så att en större gemenskap formas. Välkommen med synpunkter och förslag att göra den ännu bättre.

Sommar- och advent-julnummer

MIN KYRKA kommer nu att ges ut inför sommarterminen resp. advents- och jultiden.  Ansvarig utgivare är Olof Roos, se nedan: