Mera skoj tillsammans

Kojbyggarna är inne på andra varvet och har testat de kojor man byggt i skogen ute i Sågbodarna.

Kojbyggarna träffas igen - som förkonfirmander

Alldeles i skolupptakten var det återträff för kojbyggarna i Sågbodarna. De började sin 3 åriga konfirmandläsning förra hösten. Att vara kojbyggare handlar både om att bygga på sina liv och att få veta mera om den kristna tron. I höstas byggdes kojor som blev en praktisk symbol för det. De sov (?) över i kojorna eller i själva huset sågbodarna. De var verkligen tappra, då det bara var 3 plusgrader den natten! Till traditinerna hörde förstås både ankrace i bäcken och på kvällen kolbullar och andakt.

Här i Sågbodarna har kojbyggarna börjat ett tre års upptäckaräventyr.

Kojbyggare - K 1

Vi bygger kojor i Sågbodarna och pluggar budord och bibeltexter. Nästa år är vi förkonfirmander, som träffas på läger och i kyrkan några gånger. Tredje året konfirmeras vi.

"Du vet väl att du är värdefull" - är ett tilltal vi ger varandra under konfirmandtiden.

Förkonfirmander - K 2

Vi byggde kojor i Sågbodarna och pluggade budord och bibeltexter. I år är vi förkonfirmander, som träffas på läger och i kyrkan några gånger. Vi ser fram emot nästa års final.