Laxsjö blomsterfond - nytt bankgiro

Fr.o.m 2021-01-01 har Laxsjö blomsterfond nytt bankgiro. Det nya bankgirot är 747-8779

Laxsjö blomsterfond kontakta:
Ring Elsie Öhrberg, Laxsjö, 0645-200 15 för utskrift av minnesblad,

Ange i betalningen:

- vilken fond det gäller
- vem gåvan är till minne av
- vem gåvan är ifrån

Nytt är att man fr.o.m. 1/1 2021 ringer till kyrkans hus i Krokom för att meddela så det görs ett minnesblad. Tel: 0640-171 00
OBS! fr.o.m. 1/1 2021 nytt bankgirot: 747-8779