I arkiven blir historien levande igen.
Foto: Thorsten Stjärnered.

Kyrkorådens äldre protokoll

Fram till 2013-12-31 fanns kyrkoråd i varje församling. Från 2014 finns det ett gemensamt ansvarigt kyrkoråd i pastoratet och ett mindre församlingsråd lokalt.