Foto: Anders Gustafsson

Kulturgrav - Elias Backlund

Elias Backlund är född 1846 och uppvuxen på gården Backen i Månsåsen. Elias hade vid sidan av sina tjänster som folkskollärare och organist även s.k. venia d.v.s. tillstånd att predika i kyrkan.