Foto: Anders Gustafsson

Kulturgrav - Årad S Nobell

Årad Svensson Nobell var född 1865 i Reslöv i Skåne. 1880-talet skulle bli en viktig tid för Rödöns sockens utveckling i och med att vattenkraft och pappersbrukets tillkomst i Hissmofors. Inspiratören till Hissmoforsprojektet var ingenjör Årad Nobell.