Kontakt på kvällar och helger

Jourhavande präst kan nås varje dag mellan kl 21.00 - 06.00. Du ringer 112 och blir kopplad.

jOURHAVANDE PRÄST - 112

Jourhavande präst är en öppen telefonjour för alla som behöver en medmänniska att prata med och bemannas av präster från Svenska kyrkan som har ett särskilt uppdrag och utbildning för att tjänstgöra i jouren.
Jourhavande präst kan nås alla dagar, året runt, kl 21-06.

KYRKANS TELEJOURER PÅ MINORITETSSPRÅK

Finska telefonjouren 020-26 25 00
Svenska kyrkans finska telejour är öppen varje kväll kl. 22-01. Hit kan man ringa
och vara anonym. Den jourhavande personalen talar finska och har tystnadsplikt.

SAMISKA KRISNÄTVERKET

Tel: 063-10 12 30
Samiska krisnätverket är bemannat fredagar och söndagar klockan 20-24. Den du får tala med har tecknat tystnadsförbindelse. Vill du samtala på samiska så finns den möjligheten.