Åran träffades en skön vårkväll för att planera en dag för årets konfirmander. Den 9 Juni kommer ÅRAN att bjuda in alla konfirmander på en ungdomsdag. Tanken är att ha en rolig dag tillsammans och att visa att det finns aktiviteter i kyrkan efter konfirmation. Vi hoppas att det blir fler som vill vara med i ÅRAN efter den dan.r
Foto: Thorsten Stjärnered.

Unga i Ås församling

I kyrkans konfirmand- och ungdomsverksamhet blir frågorna om mening och identitet viktiga. Här får du testa dina tankar och ta vara på din talang.

Ungdomsgruppen ÅRAN

ÅRAN - unga i kyrkan

Ungdomsgruppen ÅRAN är fortsättningen på konfirmandtiden. En del av ungdomarna är aktiva som unga ledare. Andra vill bara få vara tillsammans i kyrkans träffar.

Unga ledare

Du som tyckte att det var kul med konfirmation, du skulle kanske vilja bli Ung ledare i konfirmandarbetet eller i någon annan av kyrkans grupper.

Unga i Svenska kyrkan

Unga

Konfirmand- och ungdomstiden ger dig ärliga samtal och kravlös gemenskap - med möjlighet till andlig utveckling.