Meny

Unga i Rödöns församling

När frågorna om identitet och mening, kärlek och framtid blir viktiga, har du i kyrkans konfirmand- och ungdomsverksamhet en chans att bli tagen på allvar, kunna pröva dina tankar och testa vad kristen tro kan betyda idag. Välkommen!

Unga i Dvärsätt, Krokom och Rödön möts här

Du som tyckte att det var kul med konfirmation, du skulle kanske vilja bli Ung konfirmandledare. Vi har en ungdomsgrupp tillsammans Rödön/Aspås/Näskott/Ås, där vi träffas under hösten och även åker på ett läger. De som vill kan sedan anmäla sig till en bra utbildning för att bli Ungkonfirmandledare som Härnösandstift har. Är du intresserad hör av dig till Maja Björk-Edlund e-post maja.bjork-edlund@svenskakyrkan.se  eller Thomas Linnarsson thomas.linnarsson@svenskakyrkan.se - kolla Unga konfirmandledare
eller vill du läsa på det mera vanliga viset Välkommen att bli konfirmand i Rödöns församling varannan torsdagkväll och två läger med konfirmation i maj - se Konfirmander i Aspås och Rödön.
Du kan välja tre års läsning med läger, friluftsliv och en massa upplevelser som slutar med konfirmation i åttan. se Kojbyggarkonfirmander på Rödön