"Du vet väl att du är värdefull" - är ett tilltal vi ger varandra under konfirmandtiden.
Foto: Iréne Qvarnberg.

Unga i Rödöns församling

När frågorna om identitet och mening, kärlek och framtid blir viktiga, har du i kyrkans konfirmand- och ungdomsverksamhet en chans att bli tagen på allvar, kunna pröva dina tankar och testa vad kristen tro kan betyda idag. Välkommen!

Unga i Svenska kyrkan

Unga

Konfirmand- och ungdomstiden ger dig ärliga samtal och kravlös gemenskap - med möjlighet till andlig utveckling.

Unga i Dvärsätt, Krokom och Rödön möts här

"Du vet väl att du är värdefull" - är ett tilltal vi ger varandra under konfirmandtiden.

Sommarkonfirmander - K 3

Vi startade som kojbyggare för två år sedan, var förkonfirmander i fjol och ska det här läsåret slutspurta med ett sommarläger och konfirmationshögtid just som sommaren kommit.

Ungdomsgruppen ÅRAN

ÅRAN - unga i kyrkan

Ungdomsgruppen ÅRAN är fortsättningen på konfirmandtiden. En del av ungdomarna är aktiva som unga ledare. Andra vill bara få vara tillsammans i kyrkans träffar.

Här i Sågbodarna har kojbyggarna börjat ett tre års upptäckaräventyr.

Kojbyggare - K 1

Vi bygger kojor i Sågbodarna och pluggar budord och bibeltexter. Nästa år är vi förkonfirmander, som träffas på läger och i kyrkan några gånger. Tredje året konfirmeras vi.

"Du vet väl att du är värdefull" - är ett tilltal vi ger varandra under konfirmandtiden.

Förkonfirmander - K 2

Vi byggde kojor i Sågbodarna och pluggade budord och bibeltexter. I år är vi förkonfirmander, som träffas på läger och i kyrkan några gånger. Vi ser fram emot nästa års final.

Unga ledare

Du som tyckte att det var kul med konfirmation, du skulle kanske vilja bli Ung ledare i konfirmandarbetet eller i någon annan av kyrkans grupper.

Du som tyckte att det var kul med konfirmation, du skulle kanske vilja bli Ung konfirmandledare. Vi har en ungdomsgrupp tillsammans Rödön/Aspås/Näskott/Ås, där vi träffas under hösten och även åker på ett läger. De som vill kan sedan anmäla sig till en bra utbildning för att bli Ungkonfirmandledare som Härnösandstift har. Är du intresserad hör av dig till Maja Björk-Edlund e-post maja.bjork-edlund@svenskakyrkan.se  eller Thomas Linnarsson thomas.linnarsson@svenskakyrkan.se - kolla Unga konfirmandledare
eller vill du läsa på det mera vanliga viset Välkommen att bli konfirmand i Rödöns församling varannan torsdagkväll och två läger med konfirmation i maj - se Konfirmander i Aspås och Rödön.
Du kan välja tre års läsning med läger, friluftsliv och en massa upplevelser som slutar med konfirmation i åttan. se Kojbyggarkonfirmander på Rödön